5 marca 2015

Naruciak nr 423


 Deidara fallen in love
Autor: Wiktoria Bugno
Kategoria: Akatsuki,YahiKona,Naruto OC, Opuszczone
Opis:  Ona - nieświatowa swojej siły dziewczyna,wesoła a innym razem chamska,ale bez marzeń.
On - uważa wybuch za sztukę,zabawny i niezależny,ale bez żadnych pragnień
Co się stanie gdy spotkają siebie?
Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć. 
Miłość to po­mie­sza­nie podzi­wu, sza­cun­ku i na­miętności. Jeśli żywe jest choć jed­no z tych uczuć, to nie ma o co ro­bić szu­mu. Jeśli dwa, to nie jest to mis­trzos­two świata, ale blis­ko. Jeśli wszys­tkie trzy, to śmierć jest już niepot­rzeb­na - trfiłaś do nieba za życia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz